Zajęcia grupowe

Oferta

Zajęcia grupowe kierowane są do dzieci.

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

W pedagogice muzycznej, zajęcia muzyczno-ruchowe stanowią najlepszą metodę wychowania poprzez sztukę, gdyż jest to synteza podstawowej wiedzy o muzyce oraz kształcenia umiejętności muzycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są cztery sposoby odczuwania muzyki: improwizacja, śpiew, gra na instrumentach oraz ruch.

Rozumiejąc również tkwiącą w dziecku ogromną potrzebę ruchu oraz aktywności, zajęcia muzyczno-ruchowe realizują cele wychowania ogólnego i przede wszystkim kształtują człowieka wrażliwego na sztukę, inteligentnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę sztuki muzycznej oraz twórcę czy wykonawcę.

Ponadto na zajęciach muzyczno-ruchowym wykorzystywane będą różnorodne ćwiczenia i zabawy muzyczne związane z metodą aktywnego słuchania Batti Strauss, metodą relatywnego kształcenia słuchu Zoltana Kodaly’a, ćwiczenia ekspresyjne Carla Orffa, elementy gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ćwiczenia inhibitacyjno-incytacyjne, improwizacje ruchowe, ćwiczenia wykorzystujące tataizację oraz sylabizację, różne formy relaksacji przy muzyce, ćwiczenia metoda gimnastyki rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów.

Zajęcia muzyczno-ruchowe oprócz wymienionych wcześniej zadań, realizuje także ważne cele:

 • rozwijają wrażliwość;
 • wpływają na rozwój zdolności muzycznych;
 • poszerzają zakres zainteresowań dziecka;
 • rozwijają sprawność fizyczną (koordynację ruchową, motorykę, szybkość, zwinność, siłę i zręczność);
 • uświadamiają i rozładowują wewnętrzne napięcia, lęki oraz zahamowania psychiczne;
 • rozwijają zdolność szybkiej analizy i syntezy;
 • wpływają pozytywnie na wymowę dziecka;
 • uczą zespołowego współdziałania i współzawodnictwa;
 • wyrabiają szybką orientację w przestrzeni;
 • wspomagają i stymulują sprawność oraz motorykę ruchu;
 • wzbogacają słownictwo.

Podział na grupy:

 • grupa 1 Ósemki – 1,5 i 2 lata
 • grupa 2 Ćwierćnutki – 3 i 4 lata
 • grupa 3 Półnutki – 5 i 6 lat